Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 23: p (Pen))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
10
4
20
5
1No audio


Section B: ConsonantsUnit 24: b (baby)