Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 24: b (baby))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
5
4
6
5
6
6
5
7
10
8
12
9
1No audio


Unit 23: p (Pen)Unit 25: t (table)