Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 25: t (table))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
22No audio
4
12
5
1
6
1
7
6
8
1No audio


Unit 24: b (baby)Unit 26: d (door)