Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 27: k (key))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
5
3
15No audio
4
12
5
7
6
1No audio


Unit 26: d (door)Unit 28: g (girl)