Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 28: g (girl))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
6
6
9No audio
7
18
8
3
9
1No audio


Unit 27: k (key)Unit 29: Review