Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 29: Review)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
30
2
30No audio
3
5No audio
4
10No audio
5
1No audio


Unit 28: g (girl)Unit 30: s (sun)