Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 32: ∫ (shoe))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
6
6
10
7
10
8
1No audio


Unit 31: z (zoo)Unit 33: ʒ (television)