Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 33: ʒ (television))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
5
3
1
4
1
5
1No audio


Unit 32: ∫ (shoe)Unit 34: t∫ (chip)