Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 34: t∫ (chip))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
6
6
10
7
1
8
1No audio


Unit 33: ʒ (television)Unit 35: dʒ (January)