Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 35: dʒ (January))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
6
6
8
7
13
8
1No audio


Unit 34: t∫ (chip)Unit 36: Review