Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 38: v (van))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
25
6
6
7
6
8
6
9
1
10
6
11
6
12
1No audio


Unit 37: f (fan)Unit 39: w (window)