Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 39: w (window))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
6
4
5
5
6
6
17
7
8
8
4
9
12
10
1No audio


Unit 38: v (van)Unit 40: j (yellow)