Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 40: j (yellow))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
6
6
8
7
5
8
12
9
1No audio


Unit 39: w (window)Unit 41: h (hat)