Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 41: h (hat))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
1No audio
5
6
6
12
7
6
8
1No audio


Unit 40: j (yellow)Unit 42: θ (thin)