Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 42: θ (thin))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
6
4
5
5
10
6
4
7
3
8
10
9
4
10
3
11
6
12
6
13
7
14
1No audio


Unit 41: h (hat)Unit 43: ð (the feather)