Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 46: n (nose))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
8
6
1
7
1No audio


Unit 45: m (mouth)Unit 47: ŋ (ring)