Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 47: ŋ (ring))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
25
3
6
4
6
5
20
6
5
7
5
8
6
9
18
10
1
11
1No audio


Unit 46: n (nose)Unit 48: l (letter) - (ball)