Luyện nghe nói - Ship Or Sheep (Unit 48: l (letter) - (ball))STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
20
3
5
4
5
5
6
6
10
7
6
8
1
9
1No audio


Unit 47: ŋ (ring)Unit 49: r (rain)