Luyện nghe nói - Tactics For Listening - Basic - 3rd (Unit 15: Vacations)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
3No audio
2
8
3
8
4
8
5
6
6
6
7
1
8
6
9
8


Unit 14: Small TalkUnit 16: Apartment Living