Luyện nghe nói - Tactics For Listening - Basic - 3rd (Unit 19: Shopping)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
7No audio
2
6
3
8
4
8
5
6
6
6
7
1
8
8


Unit 18: The WeatherUnit 20: Describing Things