Luyện nghe nói - Tactics For Listening - Developing- 3rd (Unit 7: Air Travel)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
8No audio
2
6
3
4
4
4
5
16
6
4
7
1
8
11


Unit 6: GiftsUnit 8: Mishaps