Luyện nghe nói - Speak English Around Town (Lesson 10: Visiting the Doctor)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1No audio
3
6No audio
4
5No audio
5
1No audio
6
10No audio


Lesson 9: Making a Doctor's AppointmentLesson 11: Visiting the Pharmacy