Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 9 : /æ/ AS IN FAT)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1


Unit 8 : Quick Review: Word Contrasts for /ɛ/ Versus /eɪ/Unit 10 : Quick Review: Word Contrasts for /ɛ/ Versus /æ/