Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 12 : Quick Review: Word Contrasts for /æ/ Versus /ɑ/)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1


Unit 11 : /ɑ/ AS IN FATHERUnit 13 : /ɘ/ AS IN FUN *