Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 13 : /ɘ/ AS IN FUN *)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1


Unit 12 : Quick Review: Word Contrasts for /æ/ Versus /ɑ/Unit 14 : Quick Review: Word Contrasts for /ɑ/ Versus /ɘ/