Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 14 : Quick Review: Word Contrasts for /ɑ/ Versus /ɘ/)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1


Unit 13 : /ɘ/ AS IN FUN *Unit 15 : /ɔ/ AS IN SAW