Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 24 : /aʊ/ AS IN HOUSE)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1


Unit 23 : /aɪ/ AS IN TIMEUnit 25 : /ɔɪ/ AS IN BOY