Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 31 : The American /ɔ/ Sound)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1


Unit 30 : The Problematic OUnit 32 : Review of /ɛ/, /æ/, /ɑ/, /ɔ/, /ɘ/, and /oʊ/