Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 32 : Review of /ɛ/, /æ/, /ɑ/, /ɔ/, /ɘ/, and /oʊ/)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1


Unit 31 : The American /ɔ/ SoundUnit 33 : Review of /ʊ/ and /u/ Sounds