Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 33 : Review of /ʊ/ and /u/ Sounds)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1


Unit 32 : Review of /ɛ/, /æ/, /ɑ/, /ɔ/, /ɘ/, and /oʊ/Unit 34 : Comparing /u/ and /yu/