Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 66 : Understanding /b/ Versus /v/)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1
3
1
4
1


Unit 65 : The /v/ SoundUnit 67 : The /w/ Sound