Luyện nghe nói - Mastering the American Accent (Unit 107 : Falling Intonation)STTTên taskSố câu hỏiAudio
1
1
2
1


Unit 106 : IntonationUnit 108 : Rising Intonation