Easy Word | Luyện nghe nói | Lisening


Luyện nghe nói

Bộ sách ♬ Giao tiếp theo chủ đề - Beginner

Lần đầu gặp mặt

Tổng số phần nghe nói: 6

Chào hỏi

Tổng số phần nghe nói: 4

Gia đình

Tổng số phần nghe nói: 20

Sức khỏe

Tổng số phần nghe nói: 14

Cuối tuần

Tổng số phần nghe nói: 6

Sở thích

Tổng số phần nghe nói: 15

Bạn bè

Tổng số phần nghe nói: 15

Sinh hoạt hằng ngày

Tổng số phần nghe nói: 27

Nghề nghiệp

Tổng số phần nghe nói: 20

Trãi nghiệm khó quên

Tổng số phần nghe nói: 4

Yêu và ghét

Tổng số phần nghe nói: 15

Động vật

Tổng số phần nghe nói: 5

Du lịch

Tổng số phần nghe nói: 15

Mua sắm

Tổng số phần nghe nói: 12

Mùa trong năm

Tổng số phần nghe nói: 4

Nông thôn và thành thị

Tổng số phần nghe nói: 4

Thiên nhiên

Tổng số phần nghe nói: 18

Giao thông vận tải

Tổng số phần nghe nói: 24

Trường học

Tổng số phần nghe nói: 17

Thể thao

Tổng số phần nghe nói: 20

Ẩm thực

Tổng số phần nghe nói: 18

Nhà hàng

Tổng số phần nghe nói: 16

Khách sạn

Tổng số phần nghe nói: 4

Sân bay

Tổng số phần nghe nói: 5

Mạng xã hội

Tổng số phần nghe nói: 15

Sự an toàn

Tổng số phần nghe nói: 19

Tiếng anh trẻ em

Tổng số phần nghe nói: 60