Luyện tập từ vựng ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 3 - 2nd)

Để thành công, mong muốn thành công của bạn phải lớn hơn nỗi sợ thất bại – Bill Cosby

Unit 1: Sociology

Unit 2: Nutritional Science

Unit 3: Information Technology

Unit 4: Marketing

Unit 5: Psychology

Unit 6: Philosophy

Unit 7: Economics

Unit 8: Behavioral Studies