Luyện tập từ vựng ( Market Leader Pre-intermediate - Third Edition)

Giấc mơ không thành hiện thực chỉ vì bạn mơ thấy chúng. Làm việc chăm chỉ mới khiến mọi thứ xảy ra. Làm việc chăm chỉ mới tạo ra sự thay đổi. (Shonda Rhimes)

Unit 1: Careers

Unit 2: Companies

Unit 3: Selling

Unit 4: Great Ideas

Unit 5: Stress

Unit 6: Entertaining

Unit 7: New Business

Unit 8: Marketing

Unit 9: Planning

Unit 10: Managing People

Unit 11: Conflict

Unit 12: Products