Luyện tập từ vựng ( Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 2 - 2nd)

Giàu sang chỉ đạt được nhờ những gì mà sự chăm chỉ kiếm ra và sự tằn tiện tiết kiệm.– John Tyler

Unit 1: Marketing

Unit 2: Psychology

Unit 3: Social Psychology

Unit 4: Sociology

Unit 5: Business

Unit 6: Information Technology

Unit 7: Environmental studies

Unit 8: Public Health